Om Inger

  1. har som voksen studert fire år ved Agder School of Art & Design

  2. har hatt separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger

  3. deltatt på kunst- og designmarkeder

  4. verksted: Odderøya, Kristiansand

Kontaktinfo

Mail: inger.arntsen@gmail.com

Mobil: +47 411 08 953

Kontaktinfo

Utdrag fra utstillinger: